Tủ Mát Để Bàn BFM (MHTB-A35)

Tủ Mát Đựng Rau Củ LC1800 (MHTB-A34)

Tủ Giữ Nóng Thực Phẩm ZY (MHTB-A33)

Tủ Mát Trưng Bày Thực Phẩm, Hải Sản (MHTB-A30)

Tủ Bảo Ôn Inox 1,5m (MHTB-A28)

Tủ Hấp Và Trưng Bày Bánh Bao (MHTB-A27)

Tủ Mát 4 Cánh Inox 1000 Lít (MHTB-A24)

Tủ Trữ Kem Ký (MHTB-A23)

Tủ Mát Trưng Bày Rau Củ 1,2m (MHTB-A22)

Tủ Giữ Nóng Bánh DH-2 (MHTB-A21)

Tủ Giữ Nóng Bánh Dạng Tròn (MHTB-A20)

Tủ Giữ Nóng Bánh Mini (MHTB-A19)

Tủ Mát Để Bàn BFM (MHTB-A35)

-    Điện áp: 220V
-    Nhiệt độ: 2 – 8 độ C
-    Kích thước: 1200/1500/1800 x  400 x 500 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Mát Đựng Rau Củ LC1800 (MHTB-A34)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 365 W
-    Dung tích: 810 lít
-    Kích thước: 1800 x 820 x 1940 mm
-    Trọng lượng: 99 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Giữ Nóng Thực Phẩm ZY (MHTB-A33)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1100W
-    Nhiệt độ: 30 -80 độ C
-    Kích thước: 1200 x 500 x 530 mm
-    Trọng lượng:  48 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Mát Trưng Bày Thực Phẩm, Hải Sản (MHTB-A30)

-    Model: MHTB-A30
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 200W
-    Nhiệt độ: -5 – 5 độ C
-    Kích thước: 1300/1500/1800/2000 x 800 x 850 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Bảo Ôn Inox 1,5m (MHTB-A28)

-    Model: MHTB-A28
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 200W
-    Nhiệt độ: 0-8 độ C
-    Kích thước: 1500 x 800 x 800 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Hấp Và Trưng Bày Bánh Bao (MHTB-A27)

-    Model: MHTB-A27
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1.2 Kw
-    Kích thước: 430 x 380 x 750 mm
-    Trọng lượng: 23 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Mát 4 Cánh Inox 1000 Lít (MHTB-A24)

-    Model: MHTB-A24
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 300 W
-    Dung tích: 1000 lít
-    Chất làm lạnh: R134A
-    Kích thước: 1200 x 700 x 1900 mm
-    Trọng lượng: 90 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Trữ Kem Ký (MHTB-A23)

-    Model: MHTB-A23
-    Điện áp: 220V
-    Nhiệt độ: -18 – 0 độ C
-    Kích thước: 1200 x 800 x 1280 mm
-    Trọng lượng: 95 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Tủ Mát Trưng Bày Rau Củ 1,2m (MHTB-A22)

-    Model: MHTB-A22
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 3.84 Kw/24h
-    Nhiệt độ: -10 – 5 độ C
-    Kích thước: 1200 x 720 x 1800 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Giữ Nóng Bánh DH-2 (MHTB-A21)

-    Model: MHTB-A21
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1.4 Kw
-    Nhiệt độ: 30 -85 độ C
-    Kích thước: 995 x 630 x 725 mm
-    Trọng lượng: 32 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Giữ Nóng Bánh Dạng Tròn (MHTB-A20)

-    Model: MHTB-A20
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 850 W
-    Nhiệt độ: 30 -80 độ C
-    Kích thước: 350 x 420 x 515 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Tủ Giữ Nóng Bánh Mini (MHTB-A19)

-    Model: MHTB-A19
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 800 W
-    Nhiệt độ: 30 – 80 độ C
-    Kích thước: 660 x 460 x 600 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854