Máy Cán Bột Dạng Đứng 500A (MHLB-C06)

Máy Cán Bột 2 Chiều Để Bàn (MHLB-C05)

Máy Cán Bột 2 Chiều LSP-520 (MHLB-C04)

Máy Cán Bột SXY-25 (MHLB-C02)

Máy Cán Bột Gia Đình DZM-200 (MHLB-C01)

Máy Cán Bột Dạng Đứng 500A (MHLB-C06)

-    Model: MHLB-C06
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 750 W
-    Kích thước: 2520 x 955 x 1285 mm
-    Trọng lượng: 220 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Cán Bột 2 Chiều Để Bàn (MHLB-C05)

-    Model: MHLB-C05
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 400W
-    Kích thước: 1900 x 800 x 700 mm
-    Trọng lượng: 110 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Cán Bột 2 Chiều LSP-520 (MHLB-C04)

-    Model: MHLB-C04
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 750 W
-    Kích thước: 2430 x 870 x 1230 mm
-    Trọng lượng: 280 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Cán Bột SXY-25 (MHLB-C02)

– Model: MHLB-C02
– Điện áp: 220V
– Công suất: 1.1Kw
– Trọng lượng: 78 kg
– Năng suất: 12- 25 kg/h
– Bảo hành:  12 tháng

Máy Cán Bột Gia Đình DZM-200 (MHLB-C01)

– Model: MHLB-C01
– Điện áp: 220V/50Hz
– Công suất: 550W
– Năng suất: 15-20 kg/h
– Kích thước: 30.5 x 20.5 x 33.5 cm
– Trọng lượng máy: 19 kg
– Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854