Máy Làm Viên Con Nhộng Thủ Công (MHĐG-B88)

Máy Dập Viên Nén ZP-19B (MHND-D15)

Máy Dập Viên Nén 33 Chày (MHND-D14)

Máy Dập Viên Thuốc 12 Chày ZP-12A (MHND-D13)

Máy Dập Viên Thuốc 11 Chày ZP-11A (MHND-D12)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 9 Chày ZP-9B (MHND-D11)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 7 Chày ZP-7B (MHND-D10)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 5 Chày ZP-5B (MHND-D09)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 9 Chày ZP-9A (MHND-D08)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 7 Chày ZP-7A (MHND-D07)

Máy Dập Viên Nén Tự Động 5 Chày ZP-5A (MHND-D06)

Máy Dập Viên Nén Cỡ Lớn DP-60A (MHND-D05)

Máy Làm Viên Con Nhộng Thủ Công (MHĐG-B88)

 • Theo mức độ hoạt động : 30-50 giây / lần, mỗi lần 255 viên
 • Cung cấp điện AC : 220 V 50Hz
 • Tiêu thụ điện năng: 470W
 • Kích thước: 1150 × 560 × 1050mm
 • Trọng lượng máy: 160Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén ZP-19B (MHND-D15)

 • Lực nén: 130 kN
 • Độ dày viên tối đa: 18mm
 • Đường kính viên tối đa: 40mm
 • Năng suất: 45600 viên/ phút
 • Tốc độ vòng xoay: 20 vòng/ phút
 • Công suất động cơ: 5.5 kW
 • Kích thước: 920 x 900 x 1550mm
 • Trọng lượng máy: 1500kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén 33 Chày (MHND-D14)

 • Công suất: 4 Kw
 • Số chày: 33
 • Đường kính viên tối đa: 13 mm
 • Độ đầy viên tối đa: 15 mm
 • Độ dày viên tối đa: 6 mm
 • Tốc độ bàn xoay: 14-37 vòng/phút
 • Năng suất tối đa: 130000 viên/h
 • Kích thước: 980 x 1240 x 1690 mm
 • Trọng lượng: 1700 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Thuốc 12 Chày ZP-12A (MHND-D13)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1.5 Kw
 • Số chày: 12
 • Đường kính viên tối đa: 10 mm
 • Độ đầy viên tối đa: 15 mm
 • Độ dày viên tối đa: 6 mm
 • Tốc độ bàn xoay: 30 vòng/phút
 • Năng suất: 21600 viên/h (Tối đa)
 • Kích thước: 480 x 630 x 1000 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Thuốc 11 Chày ZP-11A (MHND-D12)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1.5 Kw
 • Số chày: 11
 • Đường kính viên tối đa: 10 mm
 • Đổ đầy viên tối đa: 15 mm
 • Độ dày viên tối đa: 6 mm
 • Tốc độ bàn xoay: 30 vòng/phút
 • Năng suất: 19800 viên/h (Tối đa)
 • Kích thước: 480 x 630 x 1000 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 9 Chày ZP-9B (MHND-D11)

 • Lực nén tối đa: 60kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 20mm
 • Năng suất: 16200 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 580 x 460 x 1040mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 2.2kW
 • Trọng lượng máy: 220kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 7 Chày ZP-7B (MHND-D10)

 • Lực nén tối đa: 60kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 20mm
 • Năng suất: 12000 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 580 x 460 x 1040mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 2.2kW
 • Trọng lượng máy: 220kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 5 Chày ZP-5B (MHND-D09)

 • Lực nén tối đa: 60kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 20mm
 • Năng suất: 6000 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 580 x 460 x 1040mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 2.2kW
 • Trọng lượng máy: 220kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 9 Chày ZP-9A (MHND-D08)

 • Lực nén tối đa: 50kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 12mm
 • Năng suất: 16200 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 400 x 530 x 1000mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 1.5kW
 • Trọng lượng máy: 180kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 7 Chày ZP-7A (MHND-D07)

 • Lực nén tối đa: 50kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 12mm
 • Năng suất: 12000 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 400 x 530 x 1000mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 1.5kW
 • Trọng lượng máy: 180kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Tự Động 5 Chày ZP-5A (MHND-D06)

 • Lực nén tối đa: 50kN
 • Chiều sâu lớn nhất: 15mm
 • Đường kính viên tối đa: 12mm
 • Năng suất: 9000 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 400 x 530 x 1000mm
 • Tốc độ vòng xoay của mâm: 30 vòng/ phút
 • Công suất: 1.5kW
 • Trọng lượng máy: 180kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Dập Viên Nén Cỡ Lớn DP-60A (MHND-D05)

 • Lực nén tối đa: 60kN
 • Độ dày viên tối đa: 8mm
 • Đường kính viên tối đa: 25mm
 • Năng suất: 3000 viên/ giờ
 • Kích thước máy: 460 x 360 x 690mm
 • Điện áp: 220V/ 380V
 • Công suất: 1.5kW
 • Trọng lượng máy: 75kg
 • Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854