Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

Máy Xoáy Nắp Chai Cầm Tay (MHCR-C08)

Máy Siết Nắp Chai SGJ-6100 (MHCR-C06)

Dụng Cụ Đóng Nắp Chai Thủ Công (MHCR-C05)

Máy Đóng Nắp Chai Nước Hoa Nén Khí (MHCR-C04)

Máy Đóng Nắp Chai Nước Hoa KFJ-1035 (MHCR-C03)

Máy Siết Nắp Chai SK-40 (MHCR-C02)

Máy Xoáy Nắp Chai DDX-450 (MHCR-C01)

Dây Chuyền Chiết Rót 8-8-3 (MHCR-A22)

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1.2 Kw
 • Số đầu chiết: 2
 • Định lượng: 5 – 50 ml
 • Năng suất: 20 -30 sp/phút
 • Kích thước máy: 2000 x 1600 x 1600 mm
 • Trọng lượng: 500 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Xoáy Nắp Chai Cầm Tay (MHCR-C08)

 • Điện áp: AC220V 50-60Hz
 • Công suất: 80W
 • Đường kính nắp: 10-50mm
 • Kích thước máy: 7*7*30cm
 • Trọng lượng: 1kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Siết Nắp Chai SGJ-6100 (MHCR-C06)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 120W
-    Áp suất nén khí: 0.4 – 0.6 mpa
-    Chiều cao chai: 50 – 400 mm
-    Đường kính chai: 20 – 100 mm
-    Đường kính nắp: 20 – 50 mm
-    Năng suất: 15  - 30 sp/phút
-    Kích thước: 480 x 400 x 580 mm
-    Trọng lượng: 32 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Dụng Cụ Đóng Nắp Chai Thủ Công (MHCR-C05)

-    Chất liệu: inox
-    Đường kính nắp: 13, 15, 20 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Đóng Nắp Chai Nước Hoa Nén Khí (MHCR-C04)

 • Áp suất: 0.4 – 0.60 mpa
 • Đường kính nắp: 13 – 22 mm
 • Chiều cao chai: 60 – 200 mm
 • Năng suất: 400 – 800 sp/h
 • Kích thước: 290 x 240 x 600 mm
 • Trọng lượng: 16 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Đóng Nắp Chai Nước Hoa KFJ-1035 (MHCR-C03)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 150 W
-    Năng suất: 5 – 15 chai/phút
-    Đường kính nắp: 15 – 50 mm
-    Chiều cao chai: 40 – 200 mm
-    Kích thước: 300 x 200 x 450 mm
-    Trọng lượng: 15 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Siết Nắp Chai SK-40 (MHCR-C02)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 370 W
-    Đường kính nắp: 15 – 50 mm
-    Chiều cao chai: 100 – 300 mm
-    Kích thước: 480 x 200 x 900 mm
-    Trọng lượng: 59 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Xoáy Nắp Chai DDX-450 (MHCR-C01)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 70 W
-    Đường kính nắp chai: 10 – 50 mm
-    Chiều cao chai: 70 – 350 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Dây Chuyền Chiết Rót 8-8-3 (MHCR-A22)

-    Điện áp: 220/380V
-    Công suất: 2.5 Kw
-    Năng suất: 2000-2500 chai/h (500 ml)
-    Gồm 8 đầu chiết, 8 đầu rửa và 3 đầu xoáy nắp
-    Kích thước: 2150 x 1640 x 2100 mm
-    Trọng lượng: 2000 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854