Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

Máy Chiết Rót 2 Vòi 1000 - 5000 ml (MHCR-A17)

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 4 Vòi (MHCR-A09)

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 1 Vòi (MHCR-A06)

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1.2 Kw
 • Số đầu chiết: 2
 • Định lượng: 5 – 50 ml
 • Năng suất: 20 -30 sp/phút
 • Kích thước máy: 2000 x 1600 x 1600 mm
 • Trọng lượng: 500 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Dây Chuyền Chiết Rót, Cấp Và Xoáy Nắp Tự Động (MHCR-A24)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 1.2 Kw
 • Số đầu chiết: 2
 • Định lượng: 5 – 50 ml
 • Năng suất: 20 -30 sp/phút
 • Kích thước máy: 2000 x 1600 x 1600 mm
 • Trọng lượng: 500 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót 2 Vòi 1000 - 5000 ml (MHCR-A17)

-    Model: MHCR-A17
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 550W
-    Số đầu chiết: 2
-    Định lượng: 1000 – 5000 ml
-    Kích thước: 600 x 400 x 1600 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 4 Vòi (MHCR-A09)

-    Model: MHCR-A09
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 200W
-    Định lượng: 10 – 2500 ml
-    Tốc độ chiết rót: 20 ml/s
-    Số đầu chiết: 4
-    Kích thước: 680 x 230 x 280 mm
-    Trọng lượng: 35 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiết Rót Dạng Lỏng 1 Vòi (MHCR-A06)

-    Model: MHCR-A06
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 300W
-    Định lượng: 2 – 3500ml
-    Năng suất: 3,2 lít/phút
-    Sai số: 0.5%
-    Kích thước: 400 x 380 x 200 mm
-    Trọng lượng: 5,5 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854