Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi FEST RC-188L (MHTP-I14)

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi Để Bàn FEST GZ-168 (MHTP-I13)

Máy Làm Kem Tươi 5 Vòi BQ-5350 (MHTP-I12)

Máy Bào Đá Tuyết HD-108 (MHTP-I11)

Máy Làm Kem Cứng (MHTP-I10)

Máy Làm Kem Tươi BQ-288 (MHTP-I07)

Máy Làm Slush Kem Tuyết 2 Hộc (MHTP-I06)

Máy Làm Đá Viên MH60 (MHTP-I05)

Máy Slush 3 Hộc (MHTP-I04)

Máy Slush 2 Hộc (MHTP-I03)

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi BJ-218 (MHTP-I02)

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi Donper (MHTP-I01)

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi FEST RC-188L (MHTP-I14)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2100 W
-    Hộc chứa: 1,8 lít x 2
-    Số vòi: 3
-    Năng suất: 16 – 22 lít/h
-    Kích thước: 540 x 750 x 1320 mm
-    Trọng lượng: 115 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi Để Bàn FEST GZ-168 (MHTP-I13)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1200 W
-    Số vòi: 3
-    Kích thước: 420 x 550 x 760 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Kem Tươi 5 Vòi BQ-5350 (MHTP-I12)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 3,1 Kw
-    Số vòi: 5
-    Hộc chứa: 3 hộc
-    Năng suất: 40 – 50 lít/h
-    Kích thước: 715 x 640 x 1420 mm
-    Trọng lượng: 170 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Bào Đá Tuyết HD-108 (MHTP-I11)

- Điện áp: 220V
- Công suất: 380W
- Năng suất: 65kg/h
- Kích thước: 400x180x310mm
- Trọng lượng: 6kg
- Bảo hành: 06 tháng

Máy Làm Kem Cứng (MHTP-I10)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1.4 Kw
-    Năng suất: 16 – 20 lít/h
-    Kích thước: 530 x 500 x 700 mm
-    Trọng lượng: 65 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Kem Tươi BQ-288 (MHTP-I07)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2.2 KW
-    Năng suất: 18 – 22 lít/h
-    Kích thước: 540 x 590 x 1360 mm
-    Trọng lượng: 118 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Slush Kem Tuyết 2 Hộc (MHTP-I06)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất làm lạnh: 450W
-    Số hộc chứa: 2
-    Dung tích: 17 lít x2
-    Nhiệt độ: 5 – 8 độ C
-    Kích thước: 420 x 450 x 680 mm
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Đá Viên MH60 (MHTP-I05)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 280W
-    Năng suất: 60kg/ngày
-    Kích thước: 496 x 610 x 792 mm
-    Trọng lượng: 48 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Slush 3 Hộc (MHTP-I04)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 3200 W
-    Số hộc chứa: 3
-    Dung tích: 12l x 3
-    Kích thước: 600 x 480 x 860 mm
-    Trọng lượng: 65 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Slush 2 Hộc (MHTP-I03)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2600 W
-    Số hộc chứa: 2
-    Dung tích: 12l x 2
-    Kích thước: 400 x 480 x 860 mm
-    Trọng lượng: 46 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi BJ-218 (MHTP-I02)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2000W
-    Thể tích bồn: 5,8 lít x 2
-    Năng suất: 18 – 20 lít/h
-    Kích thước máy: 540 x  665 x 1255 mm
-    Trọng lượng: 110 kg
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Máy Làm Kem Tươi 3 Vòi Donper (MHTP-I01)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 2.3 Kw
-    Năng suất: 18 – 20 lít/h
-    Dung tích bồn chứa: 4.3 lít x 2
-    Kích thước: 540 x 850 x 800 mm
-    Trọng lượng: 130 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854