Máy Làm Viên Hoàn 24 mm (MHND-B9)

Máy Làm Viên Hoàn KD-10 (MHND-B08)

Máy Làm Viên Hoàn WZM-15 (MHND-B07)

Máy Làm Viên Hoàn Thủ Công (MHND-B06)

Máy Làm Viên Hoàn ST-108 (MHND-B05)

Máy Làm Viên Hoàn Mini Tự Động AW-95 (MHND-B04)

Máy Làm Viên Hoàn Tự Động AW-80 (MHND-B03)

Máy Làm Viên Hoàn Tự Động WZM-20 (MHND-B02)

Máy Làm Viên Hoàn Bán Tự Động HK-93A (MHND-B01)

Máy Làm Viên Hoàn 24 mm (MHND-B9)

 • Điện áp: 220V
 • Đường kính viên: 24 mm
 • Năng suất: 5 – 10 kg/h
 • Kích thước: 660 x 350 x 320 mm
 • Trọng lượng: 32 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn KD-10 (MHND-B08)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 400 W
 • Năng suất: 4 – 8 kg/h
 • Kích thước viên: 4,5,6,8,10,12 (1 cỡ)
 • Kích thước: 300 x 340 x 350 mm
 • Trọng lượng: 30 kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn WZM-15 (MHND-B07)

 • Điện áp: 220V
 • Công suất: 3.7 Kw
 • Năng suất: 5 – 50 kg/h
 • Kích thước viên: 2.5 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
 • Kích thước: 1040 x 640 x 800 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn Thủ Công (MHND-B06)

-    Đường kính viên:  4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm
-    Thao tác: thủ công bằng tay
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn ST-108 (MHND-B05)

-    Điện áp: 220V
-    Cống suất: 370 W
-    Đường kính viên: 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm
-    Năng suất: 5 – 30 kg/h
-    Kích thước: 450 x 370 x 400 mm
-    Trọng lượng: 45 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn Mini Tự Động AW-95 (MHND-B04)

-    Model: MHND-B04
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 650 W
-    Kích thước viên: 3 – 10 mm
-    Kích thước: 600 x 320 x 460 mm
-    Trọng lượng: 55 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn Tự Động AW-80 (MHND-B03)

-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 1500 W
-    Năng suất: 5 – 30 kg/h
-    Kích thước viên: 3 – 12 mm (đi theo máy sẽ có 1 kích cỡ, có thể đặt thêm khuôn)
-    Kích thước máy: 960 x 760 x 1000 mm
-    Trọng lượng: 183 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn Tự Động WZM-20 (MHND-B02)

-    Model: MHND-B02
-    Điện áp: 220V/380V
-    Công suất: 3Kw
-    Đường kính viên: 2,5 – 8 mm
-    Năng suất: 15 – 50 Kg/h
-    Kích thước: 880 x 680 x 800 mm
-    Trọng lượng: 200 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Làm Viên Hoàn Bán Tự Động HK-93A (MHND-B01)

-    Model: MHND-B01
-    Điện áp: 220V
-    Công suất: 180 W
-    Đường kính viên: 3 – 13 mm
-    Năng suất: 5 – 10 kg/h
-    Kích thước: 550 x 320 x 250 mm
-    Trọng lượng: 20 kg
-    Bảo hành: 12 tháng

0338.293.030

0911.223.854