Máy Cưa Xương QG-310 (MHTP-D08)

Máy Cắt Xương Thủ Công (MHTP-D07)

Máy Cưa Xương J210B (MHTP-D06)

Máy Cưa Xương Mini J120 (MHTP-D05)

Máy Cưa Xương JG-300 (MHTP-D04)

Máy Cưa Xương JG-210A (MHTP-D03)

Máy Cưa Xương J310 (MHTP-D02)

Máy Cưa Xương J210 (MHTP-D01)

Máy Cưa Xương QG-310 (MHTP-D08)

- Model: MHTP-D08
- Điện áp : 220V/50Hz
- Công suất  : 1500W
- Độ rộng lát cắt  :  4 – 18 mm
- Độ dài lưỡi cưa   : 2000 mm
- Kích thước   : 700 x 600 x 900 mm
- Trọng lượng  : 75 kg
- Bảo hành: 12 Tháng

Máy Cắt Xương Thủ Công (MHTP-D07)

-    Model: MHTP-D07
-    Kích thước: 480 x 390 x 350 mm
-    Trọng lượng: 15 kg
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Máy Cưa Xương J210B (MHTP-D06)

-    Model: MHTP-D06
-    Điện áp: 220V/50Hz
-    Công suất: 750W
-    Kích thước: 600 x 540 x 1020 mm
-    Trọng lượng: 53 Kg
-    Bảo hành: 12 tháng

Máy Cưa Xương Mini J120 (MHTP-D05)

-    Model: MHTP-D05
-    Điện áp: 220V/50Hz
-    Công suất: 650 W
-    Tốc độ cưa: 15 m/s
-    Kích thước: 500 x 400 x 720 mm
-    Trọng lượng: 45 kg
-    Bảo hành: 12 tháng
 

Máy Cưa Xương JG-300 (MHTP-D04)

– Model: MHTP-D04

– Điện áp: 380V/50Hz

– Công suất động cơ: 1.5Kw

– Tốc độ lưỡi cưa: 15 m/s

– Đường kính bánh đà: 300 mm

– Độ dày lát cắt: 30-250 mm

– Trọng lượng: 50 kg

– Kích thước bàn: 712 x 662 mm

– Kích thước: 780x 710x 1690 mm

– Bảo hành: 12 Tháng

Máy Cưa Xương JG-210A (MHTP-D03)

- Model: MHTP-D03

- Điện áp : 220V/50Hz

- Công suất  : 550W

- Độ rộng lát cắt  :  4 – 18 mm

- Độ dài lưỡi cưa   : 1650 mm

- Kích thước   : 660 x 530 x 970 mm

- Trọng lượng  : 60 kg

- Bảo hành: 12 Tháng

Máy Cưa Xương J310 (MHTP-D02)

–  Model: MHTP-D02

– Điện áp: 220V/50Hz

– Công suất: 1.1Kw

– Vận tốc cưa: 15 m/s

– Độ dầy cắt: 5-180 mm

– Diện tích bàn: 425 x 560 mm

– Kích thước máy: 660 x 640 x 1110 mm

– Trọng lượng: 70 kg

– Bảo hành: 12 Tháng

Máy Cưa Xương J210 (MHTP-D01)

– Model: MHTP-D01

– Điện áp: 220V/50Hz

– Công suất: 650W

– Vận tốc cưa : 15 m/s

– Độ dầy cắt: 4-155 mm

– Diện tích bàn: 500 x 380 mm

– Kích thước máy: 520 x 470 x 820 mm

– Trọng lượng: 48 kg

– Bảo hành: 12 Tháng

0338.293.030

0911.223.854